سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
تامین خوراک مجتمع های تولیدی و طرح های فعال 04 مرداد 1402

تامین خوراک مجتمع های تولیدی و طرح های فعال

مدیرعامل پترول به بیان وضعیت تامین خوراک مجتمع های تولیدی و طرح های فعال گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس پرداخت و به یکی از دغدغه های مهم این روزهای بازیگران بازار سهام پاسخ داد.