چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی 15 مرداد 1402
دبیرکل انجمن ملی پخش؛

انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی

احمد شیروانی گفت: انجمن ملی صنعت پخش به دنبال بازنگری در استراتژی خود برای تقویت روابط عمومی و افزایش مطالبه گری است‌.