جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
۲۸۰ میلیون دلاری فرش ماشینی صادرات شد 29 مرداد 1402

۲۸۰ میلیون دلاری فرش ماشینی صادرات شد

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت از صادرات ۲۸۰ میلیون دلاری فرش ماشینی در سال گذشته خبر داد و گفت که به شرط رفع موانع، به ویژه پیمان سپاری ارزی، ظرفیت صادرات فرش ماشینی تا یک میلیارد دلار وجود دارد.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post