جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور 05 آذر 1402

مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، مقیاس کوچک بنگاه‌های تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولیدی شده است

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post