جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
ضعف پالایش و پخش برای مدیریت حواشی صف بنزین 28 مرداد 1402

ضعف پالایش و پخش برای مدیریت حواشی صف بنزین

ضعف پالایش و پخش برای مدیریت حواشی صف بنزین باعث شد که در فضای مجازی خبر مربوط به کمبود و گرانی بنزین بازنشر و به حاشیه ها دامن بزند.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post