جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف 13 مرداد 1402

ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف

احمد لواسانی دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان در با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات برخی صرافی‌ها موضوع جدیدی نیست؛ اظهار کرد: ما موافق ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف و عملکرد کانون صرافان هستیم

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post