جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض شد؟ 02 مرداد 1402

تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض شد؟

درحالی بیمه مرکزی صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی کرده که مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی این اقدام را نادرست می داند.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post