جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
نقش صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در ثبات ارزی 18 دی 1402

نقش صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در ثبات ارزی

به گزارش سرمایه فردا، قمری گفت: در خصوص ثبات نرخ ارز، لازم است بیش از آنکه به صادرات نفتی توجه شود، صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات مد نظر قرار گیرد و در مجموع باتوجه به شرایط کنونی و سیاست‌های اجرایی پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات نرخ ارز در فصل پایانی سال است.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post