جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
موانع تعهد ارزی برای صادر کنندگان فرش 24 شهریور 1402

موانع تعهد ارزی برای صادر کنندگان فرش

تعهد ارزی که برای صادر کنندگان فرش ایجاد شده باعث کاهش صادرات فرش از۵۰۰میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار شده است.

فرش از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شد 30 مرداد 1402

فرش از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شد

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شد البته مواد اولیه آن شامل این معافیت نمیشود.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post