جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
صدرنشینی صنایع منبع‌محور به‌جای ساخت‌محور 27 آبان 1402

صدرنشینی صنایع منبع‌محور به‌جای ساخت‌محور

صدرنشینی صنایع منبع‌محور به‌جای ساخت‌محور و بالا بودن سهم تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین در ترکیب تولیدات صنعتی، در کنار غلبه نگاه درون‌‌‌نگر بر توسعه صنعتی کشور و عدم‌شکل‌‌‌دهی به ساختار تولید داخل جهت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، گویای توان پایین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کشور است.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post