سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
شرط نقش فعال هند و روسیه در کریدور شمال-جنوب 12 آذر 1402

شرط نقش فعال هند و روسیه در کریدور شمال-جنوب

نقش فعال هند و روسیه در کریدور شمال-جنوب به تسهیلاتی که ما برای آنها فراهم می‌کنیم، مرتبط است. هر چه تسهیلات در کریدور شمال جنوب فراهم کنیم، کشورهای ذی‌نفع ترجیح بیشتری برای استفاده از مسیر دارند.