سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
ریشه رانت در ایران کجاست؟ 05 تیر 1403

ریشه رانت در ایران کجاست؟

به گزارش سرمایه فردا، ریشه رانت در ایران به خصولتی سازی اقتصاد برمی گردد. شرکت‌های که واگذار شدند به حیاط خلوت مدیران دولتی و بازنشسته تبدیل شده استو از همین مسیر رانت در اقتصاد نیز پدیدار شد.