سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
سه مزیت پلتفرمی شدن خدمات بانک صادرات 19 مرداد 1402

سه مزیت پلتفرمی شدن خدمات بانک صادرات

سه مزیت پلتفرمی شدن خدمات بانک صادرات را می توان ارتقای کیفیت خدمات تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه تمام شده در راستای منافع سهامداران دانست.