چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 01 مرداد 1402

قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

رضا روحی در یادداشتی به بررسی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش پرداخت و تشریح کرد؛