شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری 31 مرداد 1402

حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری

حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری دولت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد، تالی‌های فاسد بسیاری در پی دارد.