شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
چرا ساکنان حومه شهرها سلامت پایین‌تری دارند؟ 12 تیر 1403

چرا ساکنان حومه شهرها سلامت پایین‌تری دارند؟

به گزارش سرمایه فردا، ساکنان حومه شهرها سلامت پایین‌تری دارند. چون این منطقه تبدیل به یک خوابگاه شده است. در واقع از روستاها به حومه شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند تا کار کنند. به همین دلیل این افراد کمترین توجه را به سلامت خود دارند.