سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
جزئیات اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل 20 آبان 1402

جزئیات اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

۸۰ درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند. ۶ درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب هنوز اجرایی نشده اند.