چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها 02 مرداد 1402

توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها به منظور مدیریت بهینه جستجو و نجات دریایی خبر داد.