چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
جزئیات حمله اسرائیل به اصفهان و تبریز 31 فروردین 1403

جزئیات حمله اسرائیل به اصفهان و تبریز

صدای انفجار در اصفهان منجر به موضوع گیری مقامات اسرائیلی و آمریکایی شد و آن را حمله موشکی اسرائیل خواندن اما مقامات ایران آن را رد کردند.