چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
تفاوت حکومت جمهوری و دموکرات 21 تیر 1403

تفاوت حکومت جمهوری و دموکرات

تفاوت حکومت جمهوری و دموکرات بر مبنای “نمایندگی” است. این کلمه به عنوان وجه تمایز دموکراسی مدرن و دموکراسی غیر مدرن تاکید شده است.