چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ 21 تیر 1403

جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳

جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ از ۲۳ تیر ماه حداکثر ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.