شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
ثبهساز و ثامید در کورس سودآوری 22 آبان 1402

ثبهساز و ثامید در کورس سودآوری

در حال حاضر دو نماد ثبهساز و ثامید در کورس سودآوری قرار دارند و تقریبا در سال جاری بیشترین بازدهی را ثبت کرده اند و نسبت به سایر نمادهای گروه انبوه سازی گزارش عملکرد بهتری داشته اند.

۱۰۰۲.۹ میلیارد تومان درآمد ثبهساز 03 آبان 1402
طبق گزارش ۹ ماهه محقق شد؛

۱۰۰۲.۹ میلیارد تومان درآمد ثبهساز

ثبهساز با سرمایه ثبت شده ۲۰۱۳ میلیارد تومان  طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۰۰۲.۹ میلیارد تومان درآمد محقق کرده است.

راهبرد گروه توسعه ساختمان تدبیر در تحقق لیدری گروه املاک 12 شهریور 1402

راهبرد گروه توسعه ساختمان تدبیر در تحقق لیدری گروه املاک

راهبرد گروه توسعه ساختمان تدبیر در تحقق لیدری گروه املاک با سودساز شدن دو نماد ثبهساز و ثامید اجرایی شد و هم اکنون با عملیاتی کردن پروژه های بزرگ در حال جذب نقدینگی بازار سرمایه هستند.