چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
کیش و مات گردشگری 15 تیر 1403

کیش و مات گردشگری

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد کیش در سالهای اخیر رو به زوال رفته است. گردشگری جزیره روزگاری نقطه قوت کشور بود. اما تضعیف شده تا جایی که می تواند گفت کیش و مات گردشگری اتفاق افتاده است.