سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
امضای تفاهم نامه فی مابین پتروایران و پتروشیمی مسجد سلیمان 24 دی 1402

امضای تفاهم نامه فی مابین پتروایران و پتروشیمی مسجد سلیمان

به گزارش سرمایه فردا، شرکت توسعه پتروایران و صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان به منظور گسترش زمینه های همکاری با توجه به توان تخصصی، مدیریتی و اجرایی شان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.