چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف و وزارت جهاد کشاورزی 06 شهریور 1402

نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف و وزارت جهاد کشاورزی

نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف و وزارت جهاد کشاورزی است اما سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به شکایات است.