سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
اهمیت تکمیل کریدور شمال – جنوب در توسعه تجارت 02 آبان 1402

اهمیت تکمیل کریدور شمال – جنوب در توسعه تجارت

تکمیل کریدور شمال – جنوب علاوه بر توسعه ترانزیت ملی و بین‌المللی در کشور و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی، یک منبع درآمد پایدار و مطمئن برای ایران در دنیای امروز به محسوب می‌شود.