شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی 02 شهریور 1402

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی

یک تبصره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی وارد شده از سوی اشخاص حقوقی با ارز ۲۸۵,۰۰۰ ریال اضافه شد.