سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
عملکرد بیمه میهن از افزایش سرمایه تا مسیولیتهای اجتماعی 21 اسفند 1402

عملکرد بیمه میهن از افزایش سرمایه تا مسیولیتهای اجتماعی

به گزارش سرمایه فردا، عملکرد بیمه میهن از افزایش سرمایه تا مسیولیتهای اجتماعی نشان می دهد که این شرکت نه تنها سودآور بوده تعامل با مشتریان را همواره مورد توجه قرار داده است.

عملکرد بیمه میهن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ 21 اسفند 1402

عملکرد بیمه میهن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲

به گزارش سرمایه فردا،عملکرد بیمه میهن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که در حوزه های درمان و ثالث اجباری بیشترین خسارت پرداختی و در حوزه بیمه زندگی اندوخته دار، حوادث و آتش سوزی بهترین عملکرد را ثبت کرده است.