سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
چگونه بپاس توانسته ۱۶۵۰ میلیارد تومان سود محقق کند 29 خرداد 1403

چگونه بپاس توانسته ۱۶۵۰ میلیارد تومان سود محقق کند

در این گزارش به عملکرد بیمه پاسارگاد با نماد بپاس پرداخته شده است.  در یک سال گذشته بپاس توانسته ۱۶۵۰ میلیارد تومان سود محقق کند. بر همین مبنا به ازای هر سهم ۲۲ تومان سود توزیع خواهد کرد.