چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
تحولات اقتصادی و صنعتی بلوک‌‌‌های مختلف منطقه‌‌‌ای 28 مرداد 1402

تحولات اقتصادی و صنعتی بلوک‌‌‌های مختلف منطقه‌‌‌ای

یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) با انتشار گزارشی، به تحولات اقتصادی و صنعتی بلوک‌‌‌های مختلف منطقه‌‌‌ای در جهان واکنش داد.