سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
جزئیات اصلاحیه ۱۲۱ ماده الحاقی در برنامه هفتم توسعه 09 مهر 1402

جزئیات اصلاحیه ۱۲۱ ماده الحاقی در برنامه هفتم توسعه

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره جزئیات اصلاحیه ۱۲۱ ماده الحاقی در برنامه هفتم توسعه گفت: حدود ۲۰ درصد از مواد بررسی شده در فصل بانکداری برنامه هفتم است.