سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
۷۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری استارتاپ‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای 23 دی 1402
در رویداد پایانی سکوی پرتاب غزال انجام شد؛

۷۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری استارتاپ‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای

به گزارش سرمایه فردا، رویداد پایانی سکوی پرتاب غزال بزرگترین رویداد سرمایه گذاری بر استارتاپ‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای با  سرمایه‌گذاری ۷میلیارد ‌ و ۷۰۰ میلیون تومانی بر تیم‌های منتخب استارتاپی سازنده بازی‌های رایانه‌ای به کار خود خاتمه داد‌ .