شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
تعیین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری 09 بهمن 1402

تعیین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری

به گزارش سرمایه فردا، نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.