شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
اقتصاد آدام اسمیت و اخلاق 21 تیر 1403

اقتصاد آدام اسمیت و اخلاق

اقتصاد آدام اسمیت با اخلاق تعریف می‌شود. شاخص‌های عدالت در عملکرد نظام اقتصادی و اجتماعی باید رعایت می‌شود.

پیشران اقتصاد دیجیتال در ایران چیست؟ 09 مهر 1402

پیشران اقتصاد دیجیتال در ایران چیست؟

پیشران اقتصاد دیجیتال در ایران پروژه ملی فیبر نوری است و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های تکنولوژی و اشتغال‌زایی می‌شود.