پیش بینی بورس در هفته جاری
پیش بینی بورس در هفته جاری

شهیر محمدنیا کارشناس بورس با ارزیابی روند معاملات هفته گذشته و پیش بینی بورس در هفته جاری را تحلیل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، شهیر محمدنیا کارشناس بورس با ارزیابی روند معاملات هفته گذشته و پیش بینی بورس در هفته جاری را تحلیل کرده است.