وزیر آموزش پرورش قربانی کدام مدیر  ناکارآمد شد؟
وزیر آموزش پرورش قربانی کدام مدیر  ناکارآمد شد؟

در هجمه های اخیر علیه وزیر ناشی از ضعف عملکرد سیستم آموزش بود و حالا سوال این است که وزیر آموزش پرورش قربانی کدام مدیر ناکارآمد شد؟

به گزارش سرمایه فردا، وزیر آموزش پرورش قربانی کدام مدیر ناکارآمد شد؟ وزیر آموزش و پرورش شخصا بار معاونان خود را به دوش می کشد تا نواقص سیستم آموزشی را برطرف کند، برای نمونه در هجمه های اخیر علیه وزیر ناشی از ضعف عملکرد رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است که نتوانسته همگام سیاست های کلان آموزش و پرورش حرکت کند.

چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی درخصوص مدارس غیردولتی گفته بود که «شما اگر بخواهید ماشین مدل بالاتری هم بخرید، باید پول بیشتری بدهید!!» در حالی که وزیر بارها بر افزایش نظارت و کنترل شهریه مدارس غیرانتفاعی تاکید داشته است.

سابقه وزیر آموزش و پرورش نشانه دهنده پرونده درخشان او در بخش اجرایی است، به همین دلیل در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند در برنامه های آموزشی خود موفق شود باید دست این وزیر توانمند را برای بهره گیری از چهره های جوان و توانمند باز کند و به نوعی مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته اند را با مدیران قابل جایگزین کند. در حال حاضر سیستم آموزشی کشور با کمبود فضای آموزشی و حتی کمبود معلم مواجه است، از طرف دیگر بخشی از دانش آموزان کشور به طور خود خواسته در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند.

به همین دلیل نمی توان آنها را در نظر نگرفت و حالا وزیر آموزش و پرورش با در نظر گرفتن سهم مدارس غیر دولتی از سیستم آموزشی کشور می خواهد عملکرد ضعیف احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را پوشش دهد و با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی کمبودها را جبران کند. از این رو در ماه های اخیر بسیار پرکار ظاهر شده است.

یکی از دلایل نابسامانی در شهریه مدارس غیر دولتی به عملکرد احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش برمی گردد که با کمترین سابقه به این سمت رسیده و به دلیل نااگاهی از وضعیت مدارس غیر دولتی به جای تدوین مقررات برای افزایش نظارت وظایف این بخش را به طور کامل به استان ها واگذار کرده است.

بنابراین سیاست تقویت سیستم آموزشی در کنار پالایش مدارس غیر دولتی در اولویت برنامه های وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است و این موضوع وزیر پرکار و مدبر دولت مردمی را به حاشیه برد.

در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش از حمایت های بدنه کارشناسی سیستم آموزشی برخوردار است به همین دلیل آیت الله رییسی به او اعتماد کامل دارد اما صحرایی برای اینکه به اهداف خود در این بخش برسد باید مدیران سازمان مدارس غیردولتی را با افرادی توانمند جایگزین کند.