هدف گذاری راه آهن برای سال جاری جابه جایی ۳۰ میلیون مسافر
هدف گذاری راه آهن برای سال جاری جابه جایی ۳۰ میلیون مسافر

میعاد صالحی گفت: هدف گذاری راه آهن برای سال جاری جابه جایی ۳۰ میلیون مسافر است و با توجه به اینکه در ۴ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر جاذبه جا کردیم تحقق این رکود ممکن است.

به گزارش سرمایه فردا، مدیرعامل شرکت راه آهن ایران با اشاره به اینکه در سال های گذشته عقب ماندگی زیادی در صنعت ریلی به وجود آمده است، گفت: زمانی که من وارد راه آهن شدم سه هزار میلیارد تومان بدهی داشت و بخش ناوگان نیازمند بازسازی و بهسازی داشت.

میعاد صالحی با بیان اینکه راه آهن ایران با سیلی صورت خورا سرخ نگه داشته است، افزود: در سال ۱۴۰۰ ناظر به درک این مشکلات و موقعیت صنعت حمل و نقل بودم و از همان زمان گفتمان ترانزیت را پررنگ کردیم و دیپلماسی ریل را با کشورهای همسایه تقویت کردیم.

او با تاکید بر اینکه بعد از مذاکرات با روسیه ترانزیت ۸۰۰ واگن کود پتاس از روسیه به هند را انجام دادیم، تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ ایران بار را از روسیه به سمت هند انجام شده است و مسیر انتقال بار بین این دو کشور به یک سوم رسیده است.

صالحی با بیان اینکه خطوط راه آهن پرسرعت در کشور داریم، گفت: در ده سال گذشته چین ۳۷ هزار کیلومتر ریل برای قطار پرسرعت ایجاد کرده است در حالی که در ایران ایجاد ریل گذاری برای قطار پرسرعت در حد تفاهم‌نامه باقی مانده است.

او با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد قطارهای برون شهری به مشهد یا از مشهد حرکت می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ منطقه ریلی در کشور داریم به همین دلیل ۲۱ ضریب در بخش مسافری و ۲۱ ضریب برای بخش باری دیده این تا تمام نیروی انسانی را راضی کنیم و متوسط حقوق ۱۰۰ درصد لوکوموتیو ران و… را افزایش داده ایم و در نتیجه اقدامات شرکت راه آهن باعث شد در ۴ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفده درصد حوادث بخش ریلی کاهش یافته است.

او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ با ۴۳ درصد افزایش ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار مسافر جابه جا شد که رکود جدیدی در شرکت راه آهن بود، تصریح کرد: هدف گذاری راه آهن برای سال جاری جابه جایی ۳۰ میلیون مسافر است و با توجه به اینکه در ۴ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر جاذبه جا کردیم تحقق این رکود ممکن است.