قبض رایگان با مشارکت در طرح ملی پاداش مشترکان
قبض رایگان با مشارکت در طرح ملی پاداش مشترکان

قبض رایگان با مشارکت در طرح ملی پاداش مشترکان خانگی وقتی نیمه گرم سال از راه می رسد موضوع اهمیت مصرف برق اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

قبض رایگان با مشارکت در طرح ملی پاداش مشترکان خانگی وقتی نیمه گرم سال از راه می رسد موضوع اهمیت مصرف برق اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در همین زمینه وزارت نیرو از پاداش ۲۰ برابری مشترکان خانگی رونمایی کرد پاداشی که در نوع خود بی سابقه بوده است. بر اساس آن، مشترکانی که میزان مصرف خود را نسبت به دوره قبل کاهش دهند تا ۲۰ برابر قیمت فروش برق به مشترکان پاداش دریافت می کنند، و ارقام قابل توجهی در انتظار آنها است.این پاداش در دوره های مصرف بعدی مشترکان، از مبلغ صورتحساب آنها کم می شود. به همین دلیل، مشترکان با صرفه جویی، فرصت ارزشمند رایگان کردن قبض برق خود را نیز بدست می اورند.

این مدل در سال گذشته و البته در ابعاد محدودتری اجرا شد، که بسیاری از مشترکان تبلیغات ۵=۱ را به خاطر دارند، در این تبلیغات وعده پاداش پنج برابری نرخ برق برای صرفه جویی به مشترکان داده شد و براساس آمار رسمی وزارت نیرو به صورت سرجمع مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیارد ریال پاداش تحت همین عنوان پرداخت شد.

امسال هم وزارت نیرو علاوه بر اینکه به وعده داده شده خود در همان سال جامعه عمل پوشانیده، با افزایش چهار برابری پاداش سال گذشته، شرایط همراهی بیشتر مردم را در تابستان امسال فراهم آورده است، نکته ای که در این میان اهمیت دارد تاثیر مستقیم این پاداش برمشترکان خانگی و مزایای غیر مستقیم برسایر مشترکان از جمله صنایع کشور است.

به بیان دیگر در فصل تابستان به دلیل درمدار آمدن بارهای سرمایشی شامل انوع کولردر بخش های مختلف مصرف و همچنین افزایش مصارف چاه های کشاورزی در فصل کشت، میزان مصرف برق به میزان چشمگیری افزایش می یابد.

پیشنهاد پاداش چشمگیر، مشترکان را ترغیب می کند که در مصرف خود دقت کنند و اینگونه علاوه براینکه مشترکان بدون تاخیر، نتیجه همراهی خود را در قالب پاداش نقدی می بینند، سایر مشترکان به خصوص صاحبان صنایع که چرخ صنعت و رونق اقتصاد به واسطه همت آنان در جریان است می توانند از ظرفیت های صرفه جویی شده برای رونق و آبادانی میهن استفاده کنند. در نتیجه مزیت پرداخت این پاداش صرفا متوجه مشترکان خانگی نبوده و کل کشور از آن بهره می برند.

به هر حال کشور ما موضوع اصلاح بهینه مصرف انرژی یکی از موضوعات مهمی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا کشور را از قرارگرفتن در بحران بی پایان بد مصرفی خارج کند.

همگان باید قدر انرژی حیات بخش و بدون جایگزین برق را بدانیم، چرا که استمرار تامین این انرژی به خصوص در فصول گرم که ناترازی تولید و مصرف به چشم می آید از اهمیت دو چندانی برخوردار شده و همراهی مردم می توانند زمینه آرامش و آسایش بیشتر مردم جامعه را فراهم آورد.

همراهی مردم در بخش خانگی با ازبین بردن مصارف غیر ضروری و یا استفاده از وسایل پر مصرف مثل اتو ، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف شویی در ساعات ۱۰شب تا ۱۰ صبح در این مهم بسیار تاثیر گذار است.

ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی برق منطقه ای تهران