طرح تحول زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی
طرح تحول زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی

مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور اعلام ‌‌‌کرد: طرح تحول زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی در دولت سیزدهم با رویکرد بهره‌‌‌گیری از جدیدترین فناوری‌‌‌ها در جمع‌‌‌آوری اطلاعات اجرایی شد.

به گزارش سرمایه فردا، رضا جدیدی افزود: طی برنامه ششم توسعه کشور، افزون بر ۱۵۰نیروی متخصص از سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور خارج و بازنشسته شده‌‌‌اند که نیازمند جایگزینی است.

وی با اشاره به اینکه کوچک‌‌‌سازی در بخش زمین‌‌‌شناسی و امور اکتشافات معدنی کشور باید به‌‌‌طور‌سنجیده اجرا شود، اظهار کرد: در دودهه اخیر به علت عدم‌اجرای متناسب بین کوچک‌‌‌سازی بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی شاهد ریزش نیروهای انسانی متخصص و کارآمد در حوزه زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی هستیم، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در پنج‌سال گذشته بیش از۱۵۰نیروی انسانی از بخش دولتی خارج شدند و بخش خصوصی هم نتوانسته است به انتظارات این بخش حاکمیتی پاسخ درخوری دهد.

مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌‌‌شناسی با تاکید بر هدفمندسازی ساختار و بازدهی این سازمان، یادآور شد: بخش خصوصی از نظر نیروی متخصص و ماهیت دانش‌‌‌محور اکتشافات معدنی نتوانسته است به نحو شایسته و مطلوب انتظارات این حوزه را برآورده کند.

وی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای پیشرفته در حوزه جمع‌‌‌آوری اطلاعات مربوط به زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی است، تصریح‌‌‌کرد: طرح تحول زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی در دولت سیزدهم با رویکرد بهره‌‌‌گیری از جدیدترین فناوری‌‌‌ها در جمع‌‌‌آوری اطلاعات اجرایی شد که این مهم با وجود تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های مالی حاصل شده است./دنیای اقتصاد