دلایل صف خرید نماد اوان چیست؟
دلایل صف خرید نماد اوان چیست؟

سرمایه فعلی مبین وان کیش با ۵۶۷ درصد افزایش سرمایه قرار است که سرمایه اش به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان برسد و همین مسأله منجر به افزایش تقاضا برای سهامش شد.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت مبین وان کیش با نماد توان در روزهای اخیر تقاضای خوبی داشته و توانسته نزدیک به ۲۰ درصد بازدهی در یک هفته ثبت کند.
گزارش ماهانه اوان نشان می دهد که در مرداد ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱۶ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۱۵ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸ میلیارد تومان ثبت شده است.
شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش ۲۶۸ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ را داشته که توانسته تا پایان مرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۵ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.
همچنین پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته است
سرمایه فعلی شرکت ۴۵ میلیارد تومان است و با ۵۶۷ درصد افزایش سرمایه قرار است که سرمایه شرکت به مبلغ افزایش سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان برسد.
محل تامین افزایش سرمایه شرکت مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است که برای اصلاح ساختار سرمایه، توسعه فعالیت ها در زنجیره ارزش با راه اندازی مراکز داده، مشارکت در کسب و کارهای نوپا و ایجاد پشتوانه مالی با خرید ملک اداری بکار گرفته می شود.