تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی
تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی

وزیر اقتصاد با تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی اعلام کرد دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر اقتصاد با تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی اعلام کرد دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح ادعاهایی درباره حق الزحمه اعضای هیات مولدسازی در گفتگو با خبرنگار … ضمن تکذیب و خلاف واقع دانستن این ادعا گفت : مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین نامه اجرایی موجود صرف پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیات مولد سازی در آن در نظر گرفته نشده است .

سیداحسان خاندوزی تاکید کرد : از دستگاه قضایی انتظار داریم در ارتباط با ادعای نادرست مطرح شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند و نتیجه بررسی خود را فورا به افکار عمومی اعلام نماید.

وی با بیان اینکه این هیات نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت تصریح کرد : این ادعا مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است.