چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
عملکرد شش ماهه همراه و اخابر 29 مهر 1402

عملکرد شش ماهه همراه و اخابر

عملکرد شش ماهه همراه و اخابر حکایت از این دارد که مجموع فروش همراه در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲,۹۹۸ میلیارد تومان و فروش اخابر ۵,۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.

مخابرات ایران در ۴ ماهه امسال رشد ۵۹ درصد داشت 12 مرداد 1402

مخابرات ایران در ۴ ماهه امسال رشد ۵۹ درصد داشت

شرکت مخابرات ایران در ۴ ماهه امسال رشد ۵۹ درصد داشت که حاصل افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت بوده است.