شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
بیمه سینا در شش ماهه ۱۴۰۲ رشد داشت 02 آبان 1402

بیمه سینا در شش ماهه ۱۴۰۲ رشد داشت

بیمه سینا در شش ماهه ۱۴۰۲ رشد داشت و با پی بر ایی ۱٫۷ به ازای هر سهم ۲۳٫۶ تومان سود ساخته، در حالی که در مجمع عمومی سال مالی اخیر پی بر ایی نماد ۴٫۱ و به ازای هر سهم ۵۲٫۶ تومان سود ساخته بود.