سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
جزئیات برنامه افزایش سرمایه بیمه سرمد 29 شهریور 1402

جزئیات برنامه افزایش سرمایه بیمه سرمد

آموزگار با اشاره به جزئیات برنامه افزایش سرمایه بیمه سرمد گفت: بخشی از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و بخشی هم از طریق دارایی های شرکت انجام خواهد شد.