چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها 27 مرداد 1402

اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: دولت با اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، جلوی خلق پول بی‌ضابطه در سیستم بانکی را گرفته‌ است و به دنبال انضباط مالی بانک‌هاست تا تاثیر آن را در کاهش نقدینگی و کنترل تورم مشاهده کند.