شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
ابر پروژه فرآوری روی ایران در ایستگاه پایانی 04 شهریور 1402

ابر پروژه فرآوری روی ایران در ایستگاه پایانی

ابر پروژه فرآوری روی ایران، این روزها در حال برداشتن گام های نهایی در جهت راه اندازی است.