چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
مهمترین پارامترهای توسعه صنعتی 13 تیر 1403

مهمترین پارامترهای توسعه صنعتی

به گفته سعید زرندی مهمترین پارامترهای توسعه صنعتی در ایران بهبود روابط خارجی و تامین ارز است.