معرفی ۱۰ نماد کم بازده سال ۱۴۰۲
معرفی ۱۰ نماد کم بازده سال ۱۴۰۲

به گزارش سرمایه فردا، شرکت‌ها می توانند در سال جاری میزان اصلاح خود را جبران کنند مورد توجه فعالان بازار هستند. از این رو در این گزارش به ۱۰ نماد کم بازده سال ۱۴۰۲ پرداخته می شود.

در حال حاضر نمادهای با کمترین بازدهی بیشتری پتانسیل برای رشد را دارند به همین دلیل برخی از نمادهای با افت بیشتر در هفته نخست ۱۴۰۳ به صف خرید رسیدند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار سهام هرچند روز نخست فروردین را با یک مثبت قوی آغاز کرد، اما در ادامه دوباره وارد یک روند نوسانی شد. این موضوع حکایت از این دارد که روند صعودی یکپارچه مانند سال‌های گذشته بعید است. بنابراین سهامداران در چینش پرتفوی سهام خود باید به نمادهای که انتخاب می کنند دقت کنند.

یکی از فاکتورهای سرمایه‌گذاران برای انتخاب سهام میزان بازدهی منفی نماد است. از آنجایی که شرکت‌ها می توانند در سال جاری میزان اصلاح خود را جبران کنند مورد توجه فعالان بازار هستند. از این رو در این گزارش به ۱۰ نماد کم بازده سال ۱۴۰۲ پرداخته می شود.

نماد نیرو

نیرو سرمایه با نماد نیرو با ارزش بازار ۴۵۵ میلیارد تومانی در یک سال گذشته بازدهی منفی ۶۴ درصدی داشته است. این نماد شش ماه پیش افزایش سرمایه ۱۲۰ درصد ثبت کرده و همین موضوع منجر شده که نسبت سود به سهام شرکت تغییر کند به طوری که در ۹ ماهه سال گذشته ۲ تومان به ازای هر سهم زیان ساخته در حالی که سال قبل تر به ازای هر سهم ۳۹ تومان سود ساخته است.

نماد خبنیان

بنیان دیزل با نماد خبنیان در یکساله حدود ۶۲ درصد بازدهی منفی داشته  و از آنجایی که افزایش سرمایه ۱۷۸۰ درصدی از محل اندوخته داشته و همین موضوع باعث شده قیمت سهام از ۲۲ هزار تومان به ۳۲۵ تومان برسد. ورود سرمایه جدید بعد از افزایش سرمایه منجر شده میزان سودآوری شرکت از ۲.۹ تومان به ۳.۵ تومان برسد.

نماد آبین‌

شرکت کشت و صنعت آب‌شیرین با نماد آبین‌ با ارزش بازار ۵۳۷ میلیارد تومانی در یک سال گذشته حدود ۵۳ درصد افت بازدهی داشته است. یکی از دلایل افزایش خروج سهامداران این شرکت در سال گذشته عملکرد ضعیف شرکت بوده که از سود ۱۱ تومانی به ازای هر سهم به زیان یک تومانی رسیده است. البته این نماد در هفته نخست معاملات سال ۱۴۰۳ به صف خرید رسید.

نماد قنقش

شرکت قند نقش جهان با نماد قنقش با ارزش بازار ۱۹۸۴ میلیارد تومانی در یک سال گذشته آفتی ۵۲ درصدی داشته است. یعنی سهام این نماد از ۴۰ هزار تومان به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده اما از آنجایی که قنقش در ۴ سال گذشته از قیمت هزار تومان روند صعودی خود را آغاز کرده بود هنوز سهامداران آن در سود هستند.

نماد وزمین

بانک ایران زمین با نماد وزمین با ارزش ۱۳۲۲ میلیارد تومان در یک سال گذشته بازدهی منفی ۵۱ درصدی جزو نمادهای بوده که اصلاح زیادی داشته است. این موضوع تحت تأثیر زیان ۱۹۳۲ تومانی بانک بوده که به ازای هر سهم ساخته در حالی که سال قبل تر ۴.۵ تومان به ازای هر سهم ساخته بود.

نماد فنفت

صنایع تجهیزات نفت که سال گذشته بازدهی منفی ۵۱ درصد داشته در هفته اخیر به صف خرید رسیده است. این نماد با ارزش بازار ۱۸۱۹ میلیارد تومان در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۱۶ ریال زیان ساخته در حالی که سال قبل‌ آن به ازای هر سهم ۷۴ تومان سود ساخته بود. با این حال افت شدید بازدهی سهم منجر به افزایش تقاضا شده و به صف خرید رسیده است.

نماد حشکوه

شرکت حمل و نقل دلیجان طلایی شکوه پارس با نماد حشکوه با ارزش بازار ۴۵۴  میلیارد تومان در یک سال گذشته افتی ۴۹ درصدی داشته است. این نماد در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۱۲ تومان سود ساخته در حالی که ۱۲ ماهه سال مالی قبل آن به ازای هر سهم ۱۵ تومان سود ساخته بود. این نماد در هفته نخست سال معاملاتی جدید به صف خرید رسید.

نماد رفاه

فروشگاه رفاه با نماد رفاه با ارزش بازار ۶۳۹۲ میلیارد تومان در یک سال گذشته حدود ۵۳ درصد افت داشته است. این نماد در حالی در ۳ ماهه به ازای هر سهم ۵۲ تومان سود ساخته که ۱۲ ماهه سال مالی قبل آن به ازای هر سهم ۳۵۹۵ تومان سود ساخته بود و همین افت عملکرد منجر به افت شدید بازدهی آن شد.