قیمت ال ۹۰ نو و کارکرده در بازار چند؟
قیمت ال ۹۰ نو و کارکرده در بازار چند؟

به گزارش سرمایه فردا، همچنین تندر ۹۰ E۲ صفر، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده و تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک صفر ۱ میلیارد و ۲۳۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو ال نود نشان می‌دهد که قیمت تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای صفر، به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، همچنین تندر ۹۰ E۲ صفر، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده و تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک صفر ۱ میلیارد و ۲۳۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت ال نود کارکرده در بازار

قیمت خودروهای ال نود کارکرده د بازار از ۲۹۸ میلیون ۷۸۰ میلیون تومان متغیر است.

پارس تندر دنده‌ای در بازار با قیمت ۶۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۹۱ کارکرده هم به ۲۹۸ میلیون تومان می‌رسد.

به نقل از اقتصاد آنلاین، همچنین قیمت تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک کارکرده ۷۸۰ میلیون تومان است.

برندمدل(سال ساخت)کارکردقیمت (تومان)
پارس تندر دنده ای۱۳۹۷۸۲,۰۰۰۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۹۱۲۸۷,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۸۷۳۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک۱۳۹۶۱۶۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر۱۳۹۸صفر۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۹۸صفر۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک۱۳۹۹صفر۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای۱۳۹۸