اوقات شرعی روزهای ماه رمضان در اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۳
اوقات شرعی روزهای ماه رمضان در اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، اوقات شرعی روزهای ماه رمضان در اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۳ همزمان شده و در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.

بر اساس تقویم هجری شمسی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز ماه رمضان خواهد بود که با توجه به رویت هلال ماه امکان دارد ۲۱ اسفند نیز باشد.

به گزارش سرمایه فردا، اذان صبح روز سه شنبه ۲۲ اسفند مصادف با اولین روز ماه رمضان در تهران ۴:۵۶، طلوع آفتاب ۶:۱۹، اذان ظهر ۱۲:۱۴، غروب آفتاب ۱۸:۱۰، اذان مغرب ۱۸:۲۸ و نیمه شب شرعی ۲۳:۲۳ خواهد بود.

روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ نیز روز آخر ماه رمضان خواهد بود. اذان صبح به وقت تهران در آخرین روز رمضان ۴:۱۲، طلوع افتاب ۵:۳۹، اذان ظهر ۱۲:۶، غروب آفتاب ۱۸:۳۳، اذان مغرب ۱۸:۵۱ و نیمه شب شرعی ۲۳:۲۲ دقیقه است.

در نهایت، درصورت روئیت هلال ماه، چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱ شوال و عید فطر خواهد بود.

در جدول زیر اوقات شرعی روزهای ماه رمضان در اسفند و فروردین ماه ۱۴۰۳ همزمان شده، قابل مشاهده است.

اوقات شرعی ماه رمضان در فروردین ۱۴۰۳

اذان صبح و مغرب در اسفند 1402 چه ساعتی؟ / اوقات شرعی رمضان 1445 قمری-کاماپرس